Masfjorden kommune

Masfjorden kommune

Masfjorden kommune har i alle år støtta sjakklubben gjennom kulturmidler
og nokre gonger med ekstra støtte til eigne arrangement og reiseutgifter
til representasjon.

I tillegg får me låna rom på skulane til trening, turneringar og overnatting.

Kommunen har støtta alle våre NM-arrangement!

Støtta 40-årsjubileumet i 2018!                   Facebook.

Sponsorar 2019

Sandnesbryggja

Rorbuer og hus til overnatting m/fiskebåt. Me har fått gode avtaler med Sandnesbryggja, dette er spesielt til god hjelp når me arrangerer store turneringar (NGP 2014, NMJ/NGP 2015, NGP 2016, NGP 2017 og jubileumsåret 2018).

Sponsorar i jubileumsåret 2018

Sparebanken Vest

"Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre".

Sparebanken Vest støttar Masfjorden SKU ved utgifter på arrangement/aktivitetar
våre medlemmer deltar på i jubileumsåret 2018.

Reknes Byggjevarer LL

Reknes Byggjevarer har i over 50 år levert trelast og byggjevarer frå vårt lager i Masfjorden.
Vi har eit stort trelastlager i Selvåg, og leverer over hele Vestlandet!

Reknes er også hovedforhandler av mundus hus, en huskolleksjon som bør sees! www.mundus.no

Vi har også avdelingskontor i Knarvik.  Facebook.

Våre åpningstider er 0730-1530 - Lørdag 0830-1400, Tlf 56166060

 epost: firmapost@reknesbyggjevarer.no

Engesund Fiskeopdrett AS

Engesund Fiskeoppdrett AS er eit lite oppdrettselskap i vekst. Me har i dag 4 forskjellige konsesjoner, ein ordinær-, ein visnings-, ein grøn- og ein forskningskonsesjon. Me ynskjer å bidra til ei berekraftig og framtidsretta næring.

Me har i dag lokaliteter ved basen ved Engesund i Fitjarøyane, med hovedkontor i Fitjar Sentrum i Sunnhordland. Me har også etablert oss i Masfjorden kommune i Nordhordland, ved lokalitetane Duesund, Laberget, Ådnekvamme og Leirvika. Ved Engesund har me oppdrettsanlegg både på aust- og vestsida av Dyrholmen, som ligg like nord for Engesund. Visningsanlegget er plassert ved oppdrettsanlegget på austsida av Dyrholmen. I Masfjorden på lokalitet Leirvika har me tareoppdrett som del av forsking med blant anna Møreforsk. Den grøne konsesjonen går på lukka anlegg, som me held på å bygge no. Selskapet har 13 fast tilsette og 2 lærlingar.

Engesund Fiskeoppdrett AS er eit familieeigd selskap. Svein Eivind Gilje er dagleg leiar. Han er barnebarn til Lars Kleppe, som var ein av pionerane innan oppdrett på Vestlandet. Kleppe starta aureoppdrett alt i 1964.

Engesund Fiskeoppdrett er også aksjonær i Vik Settefisk AS i Øygarden og eit rognkjeksoppdrett, Vest Akvabase, på Årskog i Fitjar Kommune.

Statoil Mongstad

Støttar Masfjorden sjakklubb i jubileumsåret 2018. Statoil Mongstad har tidlegare støtta Masfjorden SKU, seinast i 2015. Nettsider finn du her.

Den første delen av raffineriet på Mongstad i Nordhordland ble satt i drift i 1975, og virksomheten er senere blitt betydelig utvidet.

På Mongstad er Statoil nå involvert i et oljeraffineri, et NGL-prosessanlegg (Vestprosess), en råoljeterminal, et kraftvarmeverk og verdens største teknologisenter for CO2-fangst fra røykgass. I tonnasje er også havna på Mongstad den største i Norge og en av de største olje- og produkthavnene i Europa, med rundt 1500 skipsanløp årlig. I tillegg til dette er det etablert en rekke andre bedrifter på Mongstad industriområde, der forsyningsbasen på Mongstad Sør er den største. Nær 2000 mennesker er sysselsatt i dette området, og rundt 1100 av disse er knyttet til de virksomhetene der Statoil er involvert på eiersiden.

Sandnesbryggja

Rorbuer og hus til overnatting m/fiskebåt. Me har fått gode avtaler med Sandnesbryggja, dette er spesielt til god hjelp når me arrangerer store turneringar (NGP 2014, NMJ/NGP 2015, NGP 2016 og NGP 2017).

MPD – bekymringsløs IT

IT skal ikke være vanskelig. Tvert imot. IT skal være en rask telefonsamtale eller en melding til noen som kan gi deg råd og veiledning når du trenger hjelp. Det skal være en mail som holder deg oppdatert på status og forbedringer med faste intervaller, og en konsulent som stikker innom en gang iblant for å sjekke at alt er tipp topp. Ikke minst skal det være en fast og forutsigbar post på budsjettet. Med andre ord: bekymringsløst.

Er du leder i en bedrift som lurer på å oppgradere eller endre dagens IT-drift? Ta kontakt for et overraskende godt tilbud.

Du når oss på telefon 55 11 02 50 eller kundeservice@mpd.no.

Sponsorar 2015/16/17

Lindås kommune

Lindås kommune

Støtta Masfjorden SKU med penger øyremerka trenings- og reiseutgifter ved Sigve Hølleland si reise til India i august 2016.

Kommunen har tidlegare støtta Sigve i arbeidet for å bli ein betre sjakkspelar (to år på sjakklinja ved NTG-Bærum).

Sigve representerte Norge i VM for juniorar i sjakk i India 7. - 22. august 2016.

Facebook.

Reknes Byggjevarer LL

Reknes Byggjevarer har i over 50 år levert trelast og byggjevarer frå vårt lager i Masfjorden.
Vi har eit stort trelastlager i Selvåg, og leverer over hele Vestlandet!

Reknes er også hovedforhandler av mundus hus, en huskolleksjon som bør sees! www.mundus.no

Vi har også avdelingskontor i Knarvik.  Facebook.

Våre åpningstider er 0730-1530 - Lørdag 0830-1400, Tlf 56166060

 epost: firmapost@reknesbyggjevarer.no

BRØDRENE LAHTI AS

Brødrene Lahti AS har produsert og solgt garasjeporter i forskjellige materialer siden begynnelsen av 1960-årene. Vi kan levere alt av garasjeporter, samt portåpnere. Vi er forhandler av Hörmann som er Europas største produsent av garasjeporter.

Frode Haugsvær Maskin AS - tlf.: 91613666

Entrepenør; Lastebil, gravemaskin mm. - 5981 Masfjordnes.

Facebook      E-post: frode@fh-maskin.no

Hovudsponsor for NM for Jenter 2015.

Marine Harvest

Marine Harvest - avdeling Kvingo i Masfjorden - støttar for andre år på rad arbeidet vårt med unge sjakkspelarar. Støtta NM for Jenter 2015.